Ana Sayfa / Kadınca / Çok fazla egzersiz yapmak zararlı mıdır?

Çok fazla egzersiz yapmak zararlı mıdır?

Yeni yapılan geniş çaplı bir çalışma, özellikle de yaşlı insanlarda, aşırı düzeyde spor yapmanın bile ömrünü uzattığını göstermektedir.

Egzersiz yapmanın sağlık için faydaları yaygın olarak kabul edilir ama çok fazla egzersiz yapmak insana zarar verir mi?

Örneğin, her gün 90 dakikalık egzersiz ruh sağlığını iyileştirir, ancak bu eşiğin üzerindeki herhangi bir şey aslında zihinsel sağlık için daha da kötüdür. Diğer araştırmalar, aşırı miktarda fiziksel egzersiz için kardiyovasküler (Kalp – Damar) dezavantajların olabileceğini öne sürmüştür.

Bir çalışmada, spor yapan rutin ve sporcuların arterlerinde daha yüksek kalsifikasyon saptandı.

  • Doku alanlarında kalsiyum mineralinin depo edilmesi sonucu görülen olaya kalsifikasyon adı verilir.

Bu nedenle, Ohio’daki Cleveland Kliniği’nde görev yapan araştırmacılar, büyük miktarda egzersizin, bir insanın ne kadar yaşayacağı konusunda herhangi bir dayanağı olup olmadığını araştırma yapmaktadır.

Bu amaçla, Cleveland Kliniği’nde bir kardiyolog olan Dr. Wael Jaber’in liderliğindeki bir ekip, aerobik spor ve yaşam arasındaki bağlantıyı 122,007 kişi ile analiz etti.

Cleveland Kliniği’nden bir elektrofizyoloji uzmanı olan araştırmacı yazar Dr. Kyle Mandsager, “Son derece yüksek kondisyon ve mortalite arasındaki ilişkiye özellikle ilgi duyuyorduk” diye açıklıyor.

“Bu ilişki nesnel olarak ölçülen uygunluğu ve bu kadar büyük ölçekte hiç kullanılmamıştır.”

Bilim adamları sonuçlarını Amerikan Tıp Derneği Ağ Açık Dergisi’nde yayınladılar.

Aşırı egzersiz seviyeleri bile yaşamı uzatır

Dr. Jaber ve ekibi, 1 Ocak 1991 ve 31 Aralık 2014 arasında egzersiz koşu bandı testine katılan 122.007 kişiden oluşan bir kohort çalışmasının verilerini retrospektif olarak incelediler.

Araştırmacılar “yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş kardiyo-respiratuar fitness” ile beş performans grubuna ayrıldılar: düşük performans, ortalamanın altında, ortalamanın üstünde, yüksek ve seçkinler. Bir stres testi uygulayarak katılımcıların aerobik uygunluğunu belirlediler.

Seçkin gruptaki kişilerin spor düzeyleri profesyonel sporcuların ki ile karşılaştırılabilir niteliktedir ve bunlar 97.7 persentil ve yukarısında yer almıştır.

Yaşamları yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksine (VKİ) ve aldıkları ilaçlara ya da sahip oldukları diğer şartlara göre ayarlandı.

Genel olarak, daha yüksek kardiyorespiratuar uygunluk doğrudan düşük süreli mortalite (Ölüm oranı) riski ile ilişkiliydi. Dahası, araştırmacılar aerobik kondisyonun faydalarının “gözlemlenmemiş üst sınır” olduğunu bulmuşlardır.

  • Beslenme ve Diyet Terimi Olarak Kardiyorespiratuar Fitnes: Aynı zamanda aerobik dayanıklılık olarak da bilinir. Fiziksel aktivite yapılan süre boyunca bedenin dolaşım ve solunum sisteminin oksijen ve yakıt sağlayabilme yeteneğidir.

Araştırmacılar ayrıca, “Son derece yüksek aerobik uygunluk en büyük sağ kalım ile ilişkiliydi ve yaşlı hastalarda ve hipertansiyonu olanlar ile ilişkiliydi” şeklinde açıklama yapmışlardır.

70 yaş ve üstü kişiler, elit gruptaki kardiyo-respiratuar kondisyonda olmaktan çok yararlandı.

Aksine, zayıf aerobik uygunluk, sigara, kalp hastalığı veya diyabet gibi erken ölümlerin habercisidir.

Bu habere de bakabilirisiniz

Oral Kontraseptif Nedir?

Oral Kontraseptifler yani ağız yoluyla alınan haplar, kadın cinsel horrnonlarının (östrojen, progesteron) belirli oranlarda ihtiva ...

Kontraseptif Ne Demek?

Kontraseptif, hamile kalmanın önüne geçmek maksadıyla kullanılan araçlar ve gerçekleştirilen cerrahi girişimlerin bütününe verilen isimdir. ...

Vajinada Yanma Neden Olur?

Vajinal alanın etrafındaki yanma hissi nispeten yaygın bir şikayettir. Tahriş edici, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ...