Pioneer Levhaları | Bilgi Yağmuru
Ana Sayfa / Astronomi / Pioneer Levhaları

Pioneer Levhaları

Pioneer Levhaları, Pioneer 10 ve Pioneer 11 uzay araçlarının dünya dışı akıllı yaratıklar tarafından bulunabilmesi ihtimaline karşı resimsel bir mesaja sahip olan bir çift altın anodize edilmiş alüminyum levhalardır. 1972 yılında Pioneer 10 ve 1973 yılında Pioneer 11 uzay aracına yerleştirilerek uzaya gönderilmiştir.

Levhalarda, bir erkek ve kadının çıplak figürleri, uzay aracının kökeni hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmış birkaç sembolle birlikte gösterilmiştir.

Pioneer 10 ve Pioneer 11 uzay aracı, Güneş Sisteminden kaçış hızına ulaşan ilk insan yapımı nesnelerdir. Levhalar, uzay aracının anten destek çubuklarına, yıldızlararası toz tarafından erozyona karşı korunacak bir konumda yerleştirildi.

Pioneer uzay aracının insanlıktan bir mesaj taşıması gerektiğine dair asıl fikir, ilk olarak Mariner 9 görevi sırasında California Pasadena’daki Jet Propulsion Laboratuvarı‘nı ziyaret ettiğinde Eric Burgess tarafından dile getirildi.  Aynı zamanda Kırım’daki bir konferansta “gezegende olası akıllı yaratıklarla iletişim” konusunda ders veren Carl Sagan’la bilgi alışverişinde bulundu.

Sagan, Pioneer uzay aracıyla mesaj gönderme fikrine hevesliydi. NASA plana karar verdi ve bir mesaj hazırlamak için üç hafta verdi. Frank Drake ile birlikte levhaları tasarladı ve sanat eseri, o zamanlar Sagan’ın karısı olan Linda Salzman Sagan tarafından hazırlandı. Her iki levha da Precision Engravers, San Carlos, California’da üretildi.

İlk levha, 2 Mart 1972’de Pioneer 10 ile gönderildi ve ikincisi 5 Nisan 1973’te Pioneer 11 ile gönderildi.

Mayıs 2017’de, Precision Engravers’daki orijinal master tasarımından kazınmış 200 kopya, Kickstarter Kampanyası’nda da sunuldu ve bu da lazerle oyulmuş replikalar olarak veriliyordu.

Levhaların Fiziksel Özellikleri

Malzeme: 6061 T6 altın anodize alüminyum
Genişlik: 229 mm (9 inç)
Yükseklik: 152 mm (6 inç)
Kalınlık: 1,27 mm (0,05 inç)
Ortalama derinlik gravür: 0.381 milimetre (381 mikron) (0.015 inç)
Kütle: Yaklaşık 0.120 kilogram (120 g) (4.2 oz)

Semboller

 • Nötr Hidrojenin Hiper Geçişi

Levhanın sol üst köşesinde, evrendeki en bol element olan hidrojenin hiperfine geçişinin şematik bir temsili vardır. Bir hidrojen atomunun elektronunun spin-flip geçişi yaklaşık 1420.405 MHz frekansa sahiptir, bu da 0.704 ns’lik bir süreye karşılık gelir. Bu frekanstaki ışık, 21.106 cm’lik bir vakum dalgaboyuna sahiptir (ki bu da ışığın o zaman periyodunda ilerlediği mesafedir).

Sembolün altında, ikili dikey 1’i temsil eden küçük dikey çizgi, bir uzunluk birimi (21 cm) ve bir zaman birimi (0.7 ns) belirtir. Her iki birim de diğer sembollerde ölçüm olarak kullanılır.

 • Çıplak Erkek ve Kadının Figürleri

Plağın sağ tarafında, uzay aracının önünde bir erkek ve bir kadın figürü eklenmiştir. Kadının yüksekliğini gösteren parantezler arasında, 8 sayısının ikili temsili görülebilir (1000, ilk sıfırda küçük bir kusur ile). Hidrojenin hiperfin geçişinin dalga boyundaki birimlerde bu, 8 x 21 cm = 168 cm anlamına gelir.

Adamın sağ eli, iyi niyetin bir işareti olarak yukarıda ve avuç içi karşıya bakacak şekilde resmedilmiştir. Bu jestin anlaşılmaması ihtimali olsa da, en azından insanların başparmağını ve uzuvların nasıl hareket ettirilebileceğini göstermenin en iyi yolu olarak görülmüştür.

Başlangıçta Sagan, insanların el ele tutuşurken resmetmeyi amaçlamıştı ancak kısa bir süre sonra, dünya dışı bir varlığın onları iki organizma yerine tek bir yaratık olarak algılayabileceğini fark etti ve bundan vazgeçerek yukarıda ki resmin çizilmesine karar verdi.

Figürlerin orijinal çizimleri, Leonardo da Vinci ve Yunan heykellerinin çizimlerine dayanıyordu.

Kadının cinsel organı ayrıntılı olarak tasvir edilmemişti; sadece Mons pubis gösterilmişti. Bunun nedeni ise Sagan’ın plaketi tamamlamak için çok az zamanı olduğu ve daha karmaşık bir çizim NASA tarafından reddedilebileceğinden dolayı bu şekilde tamamladığı düşünülmektedir.

Carl Sagan, labia majora’nın kesişiminden kaynaklanan kadının genital bölgelerine (pudendal yarık) dikey çizgiyi dahil etmeme kararının iki nedenden kaynaklandığını söyledi.

 1. İlk olarak, kadınların Yunan heykelleri bu çizgiyi içermez.
 2. İkincisi, Carl Sagan, bir kadının cinsel organının böyle açık bir tasvirine sahip bir tasarımın NASA tarafından onaylanmak için çok müstehcen sayılacağına inanıyordu.

Ancak, Robert S. Kraemer’nin anılarına göre, NASA genel merkezine sunulan özgün tasarım, kadının genital bölge çizgisini gösteriyordu ve bu çizginin, NASA’nın Uzay Bilimleri Ofisi ve ajansın eski baş bilimcisi John Naugle tarafından tasarımın onaylanması için bir koşul olarak silinmesi gerekiyordu.

 • Güneşin Galaksinin Merkezine ve 14 Pulsarın Göreceli Konumu

Levhanın solundaki radyal desen aynı kaynaktan çıkan 15 çizgiyi gösterir. Çizgilerden on dört tanesi, birim olarak hidrojen çevirme geçiş frekansını kullanarak, pulsarların periyotlarını temsil eden uzun ikili sayılara sahiptir. Bu dönemler zaman içinde değişeceğinden, fırlatma dönemi bu değerlerden hesaplanabilir. Çizgilerin uzunlukları, pulsarların Güneş’e olan nispi mesafelerini gösterir. Her çizginin sonunda bir onay işareti, galaktik düzleme dik olan Z koordinatını verir.

Levha bulunursa, pulsarların sadece bir kısmı keşfin yapıldığı yerden görülebilir. En fazla 14 pulsar ile konumun gösterilmesi, artıklıkların sadece bir kısmı tanınsa bile orijinin lokasyonunun üçgenlenebilmesi için fazlalık sağlar.

Pulsarlardan birinin verileri yanıltıcıdır. Levha tasarlandığında, “1240” (şimdi J1243-6423 olarak bilinir) pulsarının frekansı, sadece üç anlamlı ondalık basamağa sahipti: 0.388 saniye. Harita, bu pulsarın periyodunu ikili olarak çok daha büyük bir hassasiyetle listeler: 100000110110010110001001111000. Bunu yaklaşık 10 anlamlı bitte (100000110100000000000000000000) yuvarlamak, bu belirsizliğe dair bir ipucu sunacaktır. Bu pulsar aşağı ve sağa doğru uzun çizgi ile temsil edilir.

Levhadaki on beşinci çizgi, insan figürlerinin ardındaki en sağa doğru uzanır. Bu çizgi, Güneş’in galaksinin merkezine olan nispi mesafesini gösterir.

Pulsar haritası ve hidrojen atom diyagramı, Voyager Altın Plakları ile ortak olarak paylaşılmaktadır.

 • Güneş Sistemi

Levhanın alt kısmında yer alan Güneş Sisteminin şematik bir diyagramıdır. Uzay aracının küçük bir resmi gösterilir ve yörünge Jüpiter’i ve Güneş Sistemi’nin dışına doğru yol alır. Öncülerin 10 ve 11’in ikisi de aynı levhalara sahiptir; Ancak lansmanından sonra, Pioneer 11 Satürn’e doğru yönlendirildi ve oradan Güneş Sisteminden çıktı.

Bu bağlamda Pioneer 11’de bulunan levha biraz yanlıştır. Pioneer 11’in Satürn aracı Pioneer 10’a kıyasla gelecekteki yönünü ve hedefini de büyük ölçüde etkileyecektir, ancak bu gerçek levhalarda tasvir edilmemiştir.

Satürn’ün halkaları Güneş Sistemini tanımlamak için başka bir ipucu verebilir. Plak tasarlandığında, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gezegenlerinin etrafındaki halkalar bilinmiyordu; Ancak Satürn’ün aksine, bu gezegenlerdeki halka sistemleri Satürn’ünki kadar kolay görülemez ve görünür değildir.

Levha tasarlandığında Pluto bir gezegen olarak kabul ediliyordu; 2006 yılında IAU, Pluto’yu cüce bir gezegen olarak ve ardından 2008’de bir plutoid olarak yeniden sınıflandırdı.

Eris gibi cüce gezegenler olarak sınıflandırılan diğer büyük yapılar, levha yapıldığı sırada bilinmedikleri için tasvir edilmemişti.

Gezegenlerin üstündeki ve altındaki ikili sayılar Güneş’e olan nispi mesafeyi gösterir. Birim Merkür yörüngesinin 1 / 10’udur. Oldukça tanıdık olan “1” ve “0” yerine “I” ve “” kullanılmıştır.

 • Uzay Aracı Silüeti

İnsanların boyutuna göre Pioneer uzay aracı silüeti.

İnsan figürlerinin ardında, Pioneer uzay aracının silueti aynı ölçekte gösterilmiştir, böylece uzay aracının ölçülmesiyle insanların büyüklüğü ortaya çıkarılabilir.

Eleştiriler

 • Pioneer’in yörüngesini gösteren ok işareti: İnsanların anlayabilmesi için en kolay olan şemalardan biri, dünya dışı akıllı yaratıkların anlayabilmesi için en zor olanlardan biri olabilir. Amerika’da yayınlanan popüler bir bilim dergisi olan Scientific American’da yer verilen bir makalede bu okun kullanılması eleştirildi. Çünkü oklar, dünyadakiler gibi avcı-toplayıcı toplumların bir eseridir; Farklı bir kültürel mirasa sahip olan dünya dışı akıllı yaratıklar, ok sembolünü anlamsız bulabilirler.
 • Sadece erkeğin selamlaması: Sanat eleştirmeni ve aktivisti Craig Owens, diyagramda ki kadının ellerinin yanlarında olduğunu gösterirken, erkeğin uzaylıları selamlamak için sağ elini kaldırmasının cinsel önyargıyı sergilendiğini söyledi. Feministler de aynı sebepten dolayı bu seçimle ilgili meseleyi konu edinmişlerdir.
 • İnsan Figürü: Carl Sagan, bitmiş gravür figürlerine panfasiyal eklemediği için pişman olmuştu. Bununla birlikte çizimde ki adam bir Kafkasyalıya benziyordu. Özgün çizimde, adam bir “Afro” saç kesimi ile çizildi. Bulunduğunda sadece Afrikalı bir insanın fiziki yapısı düşünülebileceğinden dolayı daha sonra “Afrika’ya özgü olmayan daha çok Akdenizli bir insana özgü hafif dalgalı bir saç stili olarak değiştirilip çizim tamamlanmıştır.
 • Saç Kısımları: Carl Sagan, Linda Sagan’ın hem erkeği hem de kadını kahverengi saçlı olarak tasvir etmeyi amaçladığını, ancak saçın hem özetlenip hem de gölgelendirilmesinden ziyade sadece özetlenen saçın, sarışın görünmesini sağladığını söyledi.
 • İnsan ırkı: İnsanlar, figürlerin tasvir ettiği insan ırkı farklı yorumluyorlardı. Beyazlar, siyahlar ve Asyalılar, figürlerin kendi ırksal gruplarına benzediğini düşünmeye meyilliydi bu yüzden, bazı insanlar ırklarının tüm insanlığı temsil etmek üzere seçilmiş gibi düşünmeye başlamışlardı. Bazı insanlar ise figürlerin bazı ırkları dışladığını ve bunun korkunç derecede bir ırkçılık olduğunu savunmuşlardır.
 • Çıplaklık: Linda Sagan, figürleri tüm insanlığı temsil etmesi için çıplak olarak çizildiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte dünya dışı akıllı yaratıkların anatomik olarak daha fazla bilgi olmaları isteniyordu. Herhangi bir elbise giydirilmesi sonuç olarak sadece bir ırkı temsil edebileceğinden dolayı giyinik olmaları tercih edilmemiştir. Ancak bu durum Amerikan medyası tarafından son derece yanlış ve müstehcen olarak kabul edilmişti. Gökbilimci Frank Drake’e göre, insan figürü levhalarda çıplak olarak gösterildiğinden dolayı levhalarla ilgili pek çok olumsuz tepki gelmişti. Bir gazete son tasarıma ait görüntüleri yayınlarken cinsel organları sansürleyerek yayınlamıştır. Başka bir gazete ise tasarımları olduğu gibi orijinal şekliyle yayınlamıştır.

Kaynaklar:

 1. Carl Sagan; Linda Salzman Sagan & Frank Drake (1972-02-25). “A Message from Earth” (PDF). Science. 175 (4024): 881–884. Bibcode:1972Sci…175..881S. doi:10.1126/science.175.4024.881. PMID 17781060. Paper on the background of the plaque. Pages available online: 1, 2, 3, 4.
 2. Pournelle, Jerry (April 1982). “The Osborne 1, Zeke’s New Friends, and Spelling Revisited”. BYTE. p. 212. Retrieved October 19, 2013.
 3. King, Duane. “Pioneer Plaque: a Message from Earth”. Kickstarter.com. Retrieved 27 December 2017.
 4. Rosenthal, Jake. “The Pioneer Plaque: Science as a Universal Language”. The Planetary Society. Retrieved 10 January 2017.
 5. “Send aliens modern messages of Earth’s equality and diversity, say scientists”. The Guardian. 10 September 2015. Retrieved 10 September 2015.
 6. Sagan, C. (2009). Carl Sagan, Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective, Cambridge University Press pp. 22-25 ISBN 0-521-78303-8
 7. Alan Fletcher, “The art of looking sideways”, Phaidon Press, 2001. ISBN 0-7148-3449-1.
  Wolverton, M. (2004). The Depths of Space: The Story of the Pioneer Planetary Probes Joseph Henry Press. pp. 79, 80 & 82. ISBN 0-309-53323-6
 8. Ernst Gombrich ‘The Visual Image’, 1972 in Scientific American (eds[clarification needed]) Communication.
 9. San Francisco, California, Freeman, pp. 46–60; originally in a special issue of Scientific American, September 1972; republished in Gombrich (1982) The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, London, Phaidon, pp. 137–61.
 10. Bogue, R. (1991). Mimesis in Contemporary Theory: (vol. 2) Mimesis, semiosis, and power. USA: John
 11. Benjamins Publishing Company. pp. 176. ISBN 1-55619-150-2 (hb.) (v. 2 : US)
 12. Achenbach, J. (1999). Captured by Aliens: The Search for Life and Truth in a Very Large Universe New York, NY: Citadel Press Books. pp. 92. ISBN 0-8065-2496-0
 13. Gepper, A.C.T. (2012). Imagining Outer Space: European Astroculture in the Twentieth Century. New York, NY: Smithsonian Institution. pp. 297. ISBN 978-0-230-23172-6
 14. Spangenburg, R. & Moser, K. (2004). Carl Sagan: A Biography USA: Greenwood Press. pp. 74. ISBN 0-313-32265-1
 15. Cited in Carl Sagan, Murmurs of Earth, 1978, New York, ISBN 0-679-74444-4
  https://www.masseffect.com/andromeda-initiative/
 16. Edwin Morgan (1997). Collected Poems. Manchester: Carcanet Press. p. 224. ISBN 978-1-857541-88-5.

Bu habere de bakabilirisiniz

Arecibo Mesajı ve 2001 Yılında Gelen Cevap

Amerikalı astronom ve astrofizikçi Dr. Frank Donald Drake tarafından geliştirilen Arecibo mesajı, frekans modülasyonlu radyo dalgaları ...

Voyager Altın Plakları

Voyager Altın Plakları, 1977 yılında dünya dışına gönderilen Voyager uzay araçlarında yer alan gramofon kayıtlarını ifade ...

Frank Drake Kimdir?

Amerikalı astronom ve astrofizikçi Dr. Frank Donald Drake 28 Mayıs 1930 yılında Chicago, Illinois’de dünyaya ...

malatya bayan escort bursa bayan escort antalya bayan escort konya bayan escort
antalya escortantalya escortantalya escortbursa escortbursa escortkonya escortkonya escorteskişehir escorturfa escortanakkale escortsamsun escortafyon escortmanisa escortmersin escortdenizli escortkıbrıs escortbalıkesir escortaydın escorthatay escortsivas escortvan escortadana escortelazığ escortizmit escortyalova escorterzurum escortısparta escortkocaeli escortmuğla escortsakarya escorttekirdağ escortdiyarbakır escorttrabzon escortuşak escortsinop escortrize escortmardin escortnevşehir escortorum escortbatman escortkırşehir escortaksaray escortamasya escortniğde escortağrı escortbolu escortadıyaman escortyozgat escortzonguldak escortktahya escorttokat escortgiresun escortkahramanmaraş escortkarabk escortbilecik escortkayseri escortdzce escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortbursa escortkonya escortkonya escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escorthatay escorthatay escortankara escortankara escortkırıkkale escortbartın escortartvin escortbingol escortbitlis escortankırı escortedirne escortkastamonu escortgmşhane escortkaraman escorthakkari escortmuş escortordu escortsiirt escorttunceli escortbayburt escortşırnak escortardahan escortığdır escortkilis escortosmaniye escortdzce escorterzincan escortkars escortburdur escortistanbul escortizmir escortankara escortbodrum escortgaziantep escorteskişehir escortkonya escorturfa escortafyon escortdenizli escortizmir escortbursa escortsamsun escortanakkale escorthatay escortizmit escortkayseri escortantalya escortvan escortzonguldak escortbalıkesir escortmanisa escortbodrum escortkıbrıs escortsivas escortgaziantep escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortantalya escortankara escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortanakkale escortankırı escortorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgmşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortmaraş escortkarabk escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortktahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escorturfa escortsinop escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escorthttp://www.escortlariyiz.com