Ana Sayfa / Nedir / Şahmeran Efsanesi Nedir?

Şahmeran Efsanesi Nedir?

Şahmeran ile ilgili olarak birçok iddia ve hikaye anlatılmaktadır. Şimdi sizler için geniş bir araştırma yaparak tüm ayrıntılarını açıklayacağımız bir yazı ile baş başa bırakıyoruz.

Şahmeran, İran-Pers mitolojisinde konusu geçen akıllı ve iyi yürekli olarak ifade edilen bir varlıktır. Bu varlık çok sıra dışı bir şekille tasvir edilmektedir.

Şahmeran, belinden aşağı kısmı yılan, üst kısmı ise insan şeklinde olarak tanımlanan ve “Maran” adı verilen yaratıkların başı olan varlığa verilen isimdir. “Şah” kelimesi Farsçada “Kral” anlamına geldiğini düşünecek olursak Şahmeran’ın, Maran’ların kralı olarak düşünebileceğini ifade edebiliriz.

Şahmeran hiç yaşlanmayan, ölünce ruhunun kızına geçtiğine inanılan varlık olarak bilinmektedir. İsmi, Farsça “yılanların şahı” anlamına gelen “şah-ı meran” kelimesinden gelir.

Fakat, Şahmeran’la alakalı olarak tüm efsanevi kayıtlar ve Şahmeran efsanelerine özgü tüm anlatımlarda ve tasvirlerde bu yaratık dişi olarak belirtilmektedir. Şahmeran’ın Akdeniz bölgesinin Tarsus ilçesinde yaşadığına inanılır. Şahmeran’ın Ceyhan ile Misis arasında bulunan “Yılan Kale” de yaşadığı ifade ediliyorsa da, efsaneye göre Şahmeran bir yeraltı ülkesinde yılanlarıyla beraber yaşamaktadır.

Aynı tarzda ve aynı isimde bir efsane de Mardin bölgesinde de geçmektedir. Bu bölgede Şahmeran bir resimle tasvir edilmekte ve Şahmeran ustaları tarafından çizilen tablolar evlerin duvarlarına asılıri Şahmeran’la tanışan ilk insanın ismi bazı kaynaklarda “Belkıya” olarak ifade edilirken, bazı kaynaklarda bu isim “Camşab” olarak geçmektedir.

Farklı kaynaklarda geçen bilgilerde ise Şahmeran’la İlk buluşan kişinin “Lokman” olduğu iddia edilmektedir. Şahmeran Efsanesi’nin son kısmında Şahmeran’ın öldürülmesi olayı, tüm anlatımların ortak sonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ortak sonun, yani Şahmeran’ın öldürülüşünün ana gayesi insanın sağlık ve şifa bulmasıdır.

Hatta bazı betimlemelerde Hekim’in Şahmeran ile karşı karşıya gelmesi hali uzun uzun betimlenmekte, şifa veren otların hangileri olduğu Lokman Hekim’e Şahmeran tarafından açıklanmaktadır. Çukurova ve çevre bölgelerde çok yaygın olan Lokman Hekim ve Şahmeran konuşmalarının farklı bir şekli de İçel de anlatılır.

Hititler döneminde betimlenen İlluyanka Efsanesi’nde yılana benzeyen bir varlık olan İlluyanka’nın Fırtına Tanrısı ile olan savaşına yer verilmektedir. Şahmeran Efsanesi’ne kaynak olabilecek bir diğer mitolojik konu da “Medusa“dır. Yunan mitolojisinde Perseus tarafından kafası kesilen Medusa, fiziksel olarak aynı yılanlar kraliçesi Şahmeran’a benzemektedir.

ŞAHMERAN HİKAYESİ

Cemşab ve Şahmeran

Binlerce sene önce 7 katlı yer altında Tarsus’ta yaşayan yılanlar bulunuyordu. “Meran” ismi verilen bu yılanlar, gerçekten akıllı ve şefkatli olarak bilinmekteydi. Meranlar barış içinde yaşarlardı. Meranların kraliçesine “Şahmeran” ismi verilmekteydi. O genç ve güzel bir kadındı. Efsaneye göre, Şahmeranı gören ilk insan “Cemşab” oldu. O, geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluydu.

Günlerin birinde  Cemşab ve arkadaşları bal dolu bir mağara bulurlar. Balı alabilmek için Cemşab’ı aşağıya indiren arkadaşları, adam başı daha fazla bal alabilmek için onu orada bırakıp kaçmışlardır. Cemşab mağarada bir delik bulur ve buradan ışık geldiğini fark eder. Cebinde bulunan bıçakla deliği kazıyarak daha büyük bir hale getirince, hayatı boyunca görmediği kadar güzel bir bahçeye girer.

Bu bahçede eşi benzeri bulunmayan çiçekler ve bir havuz ile pek çok yılan görür. Havuzun başındaki tahtta, süt beyaz vücutlu bir yılan oturmaktadır. Şahmeran’ın güvenini kazanan Cemşab uzun seneler bu bahçede hayatını sürdürür. Şahmeran ona tıp ilminin bilinmeyenlerini anlatır.

Seneler sonra, ailesini çok özlediğini açıklayıp oradan ayrılmak için yalvarır. Bunun üzerine Şahmeran da kendisini göndereceğini, fakat yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini ister. Şahmeran’a söz verip ailesinin yanına giden Cemşab uzun seneler boyunca verdiği sözde durarak Şahmeran’ın yerini kimseye açıklamamıştır.

Günlerin birinde ülkenin padişahı hastalanmış. Vezir, hastalığın dermanı olarak Şahmeran’ın etini yemek olduğunu açıklamış ve her yere haber gönderilmiş. Ülkenin veziri herkesi teker teker hamama sokmuş. Sıra Cemşab’a gelmiş. Cemşab soyununca vezir Cemşab’ın derisinde pullar olduğunu fark edince Cemşab’ı konuşturmayı başarmış.

Cemşab kuyunun yerini gösterince Şahmeran bulunup dışarı çıkarılmış.

Şahmeran Cemşab’a; “Benim başımı kaynatıp Padişaha içir Padişah kurtulsun, gövdemi de vezire içir ölsün, kuyruğumu da kaynatıp sen iç böylece Lokman Hekim ol ” demiş.

Böylece Vezir ölmüş, Padişah da iyileşip Cemşab’ı veziri yapmış. Ve rivayete göre de Cemşab böylece Lokman Hekim olmuş.

Efsaneye göre Şahmeran’ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmemektedirler. Tarsus’un, Şahmeran’ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceği rivayet edilir.

Kaynak: Wikipedia

Bu habere de bakabilirisiniz

Kum Terapisi (Sandplay) Nedir?

Dr. Linda Cunningham, Dünya Çapında Sandplay Eğitimi sayesinde sandplay terapi sanatında ve biliminde profesyonel psikoterapistler ...

Nomofobi Nedir?

Nomofobi, cep telefonu yoluyla iletişimden kopmaktan korkma durumu için önerilen bir isimdir. Akıl sağlığında, tanımları ...

“White Power” işareti Nedir?

Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısının ardından yeninden gündeme gelen “White Power” işaretiyle ilgili akıllara birçok ...