Satranc-ı Urefa Nedir? | Bilgi Yağmuru
Ana Sayfa / Nedir / Satranc-ı Urefa Nedir?

Satranc-ı Urefa Nedir?

Satranc-ı Urefa, yani bilinen diğer bir ismiyle Arifler satrancıdır. İbn-i Arabi’nin sonsuz aşka ulaşmak gayesi içerisinde çok çaba sarf etmiş ve sonunda bu şekilde bir oyun tasarlamıştır. Tasarladığı ve sonsuz aşka ulaşmak istediği bu oyuna ise “Satranc-ı Urefa” ismini vermiştir. Alın ismi Şatran-ı Urefa olarak da bilinmektedir.

Urefa Kelimesinin Anlamı?

“urefa / urefâ / عرفا” kelimesi “Ârif” kelimesinin çoğuludur.

Tekili: Ârif = İrfan sâhibi kimseler.
Ârifler, Allah’ı isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanıyanlar.

Satranc-ı Urefa nasıl oynanır?

Bu oyunca asıl gaye tasavvuf öğrencilerinin katettiği yolu ölçmek ve son kademe olan “Visal”e ulaşmalarını sağlamaktır. Satranç kelimesi tasavvufta şeriat, tarikat, hakikat ve marifetin harmanı olarak kabul edilmektedir. Oyunun ana gayesi sevgiliye ulaşmaktır ve bu sevgili kesinlikle “ALLAH”tır. Yani Satranc-ı Urefa’daki asıl amaç Allah’a ulaşmaktır.

Şatranc-ı Urefa tek bir zar bulunmaktadır. Aslında buna zar dememiz doğru olmaz daha iyi anlayabilmemiz için bu araca “topaç” diyebiliriz. Hani çocukların oynadığı topaçlar var ya, işte ona benzeyen bir araçtır. Bununla birlikte oyuncu sayısına bağlı olacak sayıda piyonla “Kızma Birader” oyununa benzer biçimde oynanmaktadır.

Oyun tahtası dikdörtgen şekildedir ve 10 x 10 + 1, toplam 101 kareden meydana gelmektedir. Oyunda ki asıl gaye, topacın çevrilmesinin ardından gelen sayı kadar basamağı ilerleyerek 101. basamağa yani “ Visale ” ulaşmaktır.

Bazı basamaklar sizi daha aşağıdaki basamaklara geri dönmenize neden olmakla birlikte, bazı basamaklar ise ileriye taşıyacaktır. Tahta üzerinde bulunan yılan figürlerinin ağzına geldiğinizde tekrar yılanın kuyruk kısmına geri gelmeniz gerekecektir. Bununla birlikte kuşların olduğu kısma geldiğinizde ise ileriye doğru hareket edeceksiniz.

 • Oyunun ilk ortaya çıkışında ileriye göndererek ödüllendiren basamaklar arasında kuşlar, geriye götürerek cezalandıran basamaklarda ise yılanlar çizili olduğundan “Yılanlı Dama” diye de anıldığı olmuştur.

Oyuna başlayabilmek için muhakkak “6” atmak gerekmektedir.

Böylece;

 • Zillet (hor görme, alçalma, aşağılık, alçaklık)
 • Teessüf (acınma, yazıklanma)
 • Rica (yalvarma)
 • Kavga, Adavet (düşmanlık, hınç, kin) gibi hallerden geçilip
 • Pişman olunarak Nedamet basamağına gelinerek oyuna başlamaya hak kazanılır.

Bu İslam tasavvufunda Allah’a ulaşmak için çabalamaya başlayan nefsin ilk uyanış derecesi olan Nevfs-i Levvame‘ye karşılık gelmektedir. Yaptıklarından ve kötü hallerinden pişmanlık duyan (levm eden) insan tasavvuf yoluna girer.

6. basamağın ardından sırayla;

 • Hicran (ayrılık, acı)
 • Gurbet (yabancı yer)
 • Karar basamakları geçilerek ilk 10 basamakta fazla zorlanmadan ilerlenir.

ve 10. basamak olan

 • Rıza‘ya (hoşnutluk, memnunluk, razı olma, istek) varılır.

Fakat 11. basamakta;

 • Sohbet-i Sek‘e (biriyle köpek tabiatıyla, yani köpeklerin havlaması, hırlaması gibi kavga ederek görüşmek) gelindiğinde 2. basamağa, Teesüf‘e geri dönülür.

Eğer bu basamağı geçebilirseniz karşınıza;

 • Mihnet (sıkıntı, dert)
 • Duzah (cehennem)
 • Zeval (alçalış, sona erme)
 • Zahmet (zor, yorgunluk)
 • Meşakkat (güçlük) gibi dereceler çıkar.

21. basamakta karşılaşılan İstiğna (ihtiyaçsızlık taslama) sizi neredeyse en başa, 3. basa­maktaki Rica’ya (yalvarma) geri götürür.

Ödüllü basamaklardan ilkiyle 23’te karşılaşırsınız:

 • Cefa (ayrılıkta bı­rakma, eziyet etme).

Cefa çeken daha sonra Sefa süreceğinden doğrudan 31. basamağa gönderilir.

Benzer bir şekilde 26. basamakta;

Fırsat‘ı yakalayan kişi Tecrübe kazanmak için doğrudan 56. basamağa yollanır.

Oyun 26. basamaktan sonra zorlaşır:

Rakip (başka birisiyle aynı şeye istekli olma) olunursa, ayrılık acısının çekildiği 7. basamaktaki Hicran sizi beklemektedir ya da birilerinin arasına Nifak ( ayrımcılık ) sokuyorsanız, 6. basamaktaki Nedamet (Pişmanlık) sizi buyur (!) eder.

39. basamağa süren cezalar kısmını geçmek oldukça çetindir ama bu aşamalara kadar sabredip geçmeyi başarırsanız bundan sonraki aşamalarda işiniz kolaylaşır ve maneviyat basamaklarında ileri doğru hızla yol almaya başlarsınız.

Bu arada karşılaşabileceğiniz haller olan;

 • 43. basamaktaki Kemâl (olgunluk, tamlık, bilgi, fazilet)
 • 5. basamaktaki Adavet‘e (düşmanlık, hınç, kin)
 • 91. basamaktaki Gurur (boş, beyhude şeye güvenip aldanma, boş şeylerle övünme) en başa gönderir,

ve neredeyse “bitti” dediğiniz anda sizi Rıza‘ya tekrar dönmek durumunda bırakan 100. basamakta ki Kazâ insanı aşağılara çekmek için beklemektedir.

Yukarıdaki basamaklarda sonuca yaklaştıran haller de vardır. Örneğin;

 • 89. basamakta İzzet (yükseklik, aziz olmak, saygı, ikram, yücelik, kudret)
 • 98. basamakta Bad-ı Aşk‘a (aşk fırtınası)
 • 90. basamakta Vahdet (birlik, bir ve tek olma, kendi kendine kalış)
 • 99. basamakta Halet‘e (takdir, hal olmanın ve bulunmanın türlüsü) kadar gitmenize olanak sağlayacaktır.

Bu basamakların arasında en ilginç olanı ise 87. basamakta bulunan Muhabbet’tir (sevme, sevgi, dostluk, dostça konuşma). Bu basamağın hemen alt kısmında “BUYRUN VİSALE” yazmaktadır ve sizi doğrudan oyunun bitiş noktası olan VİSAL‘e ( dosta ermek, sevgide kavuşmak ) ulaştırmaktadır.

Satranc-ı Urefa oyununda geçen kelimelerin anlamı ne?

Bu oyunda, oyun tahtasına ilk baktığınızda ilk olarak “Ok” ve “Yılan” şekilleri dikkatinizi çekecektir.

Satranc-ı Urefa oyununda ilerleye bilmek için “Ok” işaretlerini takip etmeniz gerekmektedir. “Yılan” şekli ise geriye dönmenize neden olacaktır. Burada ki yılan şekli ” insanın düşüşü” anlamına gelmektedir. Bundan dolayı oyun içerisinde okları dikkatli bir şekilde takip etmeli ve “Yılan” bulunan basamaklardan uzak durmalısınız.

Kısacası “Ok” iyi hali ifade ederken “Yılan” ise kötü hali ifade etmektedir. Burada ifade edilen iyi hal ve kötü hal ise oyuncunun oyun içerisinde ki durumu açıklamaktadır.

Oyun tahtası üzerinde çok sayıda kelime bulunmaktadır. Levha üzerindeki kelimelerden bazıları;

 • Cefa
 • Safa
 • Fırsat
 • Kuv-i Canan
 • Aşk
 • Sahra
 • Cünun
 • Azar
 • Nazar
 • Tisyar
 • Terehhüm
 • Ahlak-ı Hamide
 • Cemal
 • Sadakat
 • Ferah
 • Aşk- ı mecazi
 • Aşk-ı Hakiki
 • Vefa
 • Esrar
 • Mecahede
 • Müşahede
 • Mahv
 • İzzet
 • Sabır
 • Maksud
 • Muhabbet
 • Visal

Arifler satrancında yılanlar hangi kelimeleri işaret eder?

Arifler satrancı oyununda yılanlar;

 • Sohbet-i seg
 • İstiğna
 • Kin
 • Hased
 • Rakip
 • Ağyar
 • Akıl
 • Nifak
 • Sevda
 • Kemal
 • Celal
 • Kaza
 • Gururu temsil eder.

Sohbet- i seg (Dost olmayanlara düşüp kalkma) manasında kullanılan bir kelimedir. İstiğna ise dünya malına tenezzül etmeme manasındadır. Ağyar sevgili dışındakiler yerine kullanılır.

Sayı topacında gelen sayı kadar basamak ilerleyen oyuncular bu kelimelerden birine gelirse yılanın kuyruğuna geri dönmek zorunda kalmaktadır.

Arifler Satrancı yılanın kuyruğundaki kelimeler nelerdir?

Yılanların kuyruklarındaki kelimeler

 • Teessüf
 • Reca
 • Düzah
 • Mihnet
 • Adavet
 • Kavga
 • Nedamet
 • Ta’n-ı hulk
 • Zeval
 • Hacalet
 • Rıza, zillet’tir.

Yılanın kelimelerine denk gelen oyuncu 3 basamak geri döner, aşağı düşer. Nedamet pişmanlık, Ta’n-ı hulk birinin huyunu ve davranışlarını ayıplama manasında kullanılan kelimelerdir.

Satranc-ı Urefa oyununda geçen kelimelerin anlamı ne? Sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyoruz.

Topacın çıkardığı sayılara göre kareye gelen oyunu ilk karedeki zillete yani oyunun başına dönmektedir. Solda bulunan yılanın başı ise kazadır, sağdaki gururdur. Son kareden önce Visal’e ulaştıran tek bir kare vardır o da 87. karedir, Muhabbettir.

Satranc-ı Urefa oyunundaki dereke yolculuğu nedir?

Satrancı Urefa oyununda tasavvuf yolculuğuna çıkan kişinin geri dönmesi ya da düşmesi dereke yolculuğu olarak adlandırılır. İşte dereke yolculuğuna neden olan durumlar;

 • Edebi Az sayı (11); kişiyi Kötü Fiillere rakam(9)
 • Kötü Sohbet (30); kişiyi Cehalete (7)
 • Hasta Akıl (32); kişiyi Mezellete (5)
 • Cehl (33); kişiyi Toprak Altına (6)
 • Riyâ (51); kişiyi Kine (8)
 • Gurur (91); kişiyi Mihnete (10)
 • Şeytan (100); kişiyi Arzuya (4) geri döndürür.

ikinci tabakaya düşmesine neden olan durumlar ise şunlardır:

 • Haset (34); kişiyi Büyük Denize (16)
 • Harabeler (45); kişiyi Kötü Huya (18) geri döndürür.

Satranc-ı Urefa’da yükselmenin, yani derece kazanmanın yolları ise şunlardan geçmektedir:

 • Mecâzî Aşk (23); kişiyi Hakikî Aşka (44)
 • Çıplağa Acıma (29); kişiyi İyi Huya (57)
 • İyi Sohbet (40); kişiyi İyi Fiillere (64)
 • Tahkikler (48); kişiyi Ulvî âleme (66)
 • Allah’ın Yolunda (50); kişiyi Cennete (74)
 • Şecâat (55); kişiyi Şehâdete (90)
 • Kâmil Mürşit (62); kişiyi Bekâ Billaha (96)
 • İlim (69); kişiyi Muhammedî Mülke (94) yükseltir.

Bu habere de bakabilirisiniz

Sapyoseksüel Nedir?

Sapyoseksüel kelimesinin meydana gelişi Latince “Sapien” ve “Sexualis” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle olmuştur. Sapien – Akıllı, ...

Tharki Chokro Şarkısının Türkçesi! Pk Filmi

Hovarda Çocuk (Tharki Chokro) Ey kardeşler, renkli bir misafir geldiKız ve erkek arasında ayrım yapmıyorO ...

Oral Kontraseptif Nedir?

Oral Kontraseptifler yani ağız yoluyla alınan haplar, kadın cinsel horrnonlarının (östrojen, progesteron) belirli oranlarda ihtiva ...

malatya bayan escort bursa bayan escort antalya bayan escort konya bayan escort
antalya escortantalya escortantalya escortbursa escortbursa escortkonya escortkonya escorteskişehir escorturfa escortanakkale escortsamsun escortafyon escortmanisa escortmersin escortdenizli escortkıbrıs escortbalıkesir escortaydın escorthatay escortsivas escortvan escortadana escortelazığ escortizmit escortyalova escorterzurum escortısparta escortkocaeli escortmuğla escortsakarya escorttekirdağ escortdiyarbakır escorttrabzon escortuşak escortsinop escortrize escortmardin escortnevşehir escortorum escortbatman escortkırşehir escortaksaray escortamasya escortniğde escortağrı escortbolu escortadıyaman escortyozgat escortzonguldak escortktahya escorttokat escortgiresun escortkahramanmaraş escortkarabk escortbilecik escortkayseri escortdzce escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortbursa escortkonya escortkonya escortkayseri escortkayseri escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortmalatya escortgaziantep escortgaziantep escortgaziantep escorthatay escorthatay escortankara escortankara escortkırıkkale escortbartın escortartvin escortbingol escortbitlis escortankırı escortedirne escortkastamonu escortgmşhane escortkaraman escorthakkari escortmuş escortordu escortsiirt escorttunceli escortbayburt escortşırnak escortardahan escortığdır escortkilis escortosmaniye escortdzce escorterzincan escortkars escortburdur escortistanbul escortizmir escortankara escortbodrum escortgaziantep escorteskişehir escortkonya escorturfa escortafyon escortdenizli escortizmir escortbursa escortsamsun escortanakkale escorthatay escortizmit escortkayseri escortantalya escortvan escortzonguldak escortbalıkesir escortmanisa escortbodrum escortkıbrıs escortsivas escortgaziantep escortadana escortadıyaman escortafyon escortağrı escortaksaray escortamasya escortantalya escortankara escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortanakkale escortankırı escortorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgmşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortısparta escortistanbul escortizmir escortizmit escortmaraş escortkarabk escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkıbrıs escortkilis escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortktahya escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmuğla escortmuş escortnevşehir escortniğde escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escorturfa escortsinop escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escorthttp://www.escortlariyiz.com